Åpningstider butikk

Mandag - Fredag   12.00 - 17.00

Lørdag                  12.00 - 15.00

Søndag                 Stengt

  • Facebook
  • Instagram
  • Snapchat

Stjernedryss AS. Smidjebergveien 2, 4265 Håvik, Norge.

Telefon: 907 05 712. Foretaksnummer: 992288213

Copyright 2017 Stjernedryss.net. All rights reserved.

VILKÅR

 

1) Definisjon av parter
Selger er Stjernedryss AS, foretaksnr: 992 288 213, Smidjebergveien 2, 4265 Håvik, Norge. Epost: kundeservice@stjernedryss.net, kundeservice telefon: 907 05 712, heretter benevnt selger, vi eller oss.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kunde, kjøper, du, deg, din eller ditt.

2) Generelle vilkår
Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra www.stjernedryss.net og dens undersider. 
Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Er du under 18 år kreves det aksept fra foresatte. Varer fra netthandelen kan som hovedregel kun bestilles for levering i Norge. Levering utenfor landets grenser må avtales nærmere med kundeservice.

Alle priser står inkl. mva og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil fremkomme før bestillingen legges, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke bort varer. Kampanjepriser forutsetter at varen er på lager i kampanjeperioden.

3) Betaling
Kunden velger selv betalingsmetode. Betaling behandles av vår kvalifiserte leverandør, Stripe Checkout, som er en sikker elektronisk betalingsleverandør for Visa og MasterCard. 
All informasjon som skrives inn i vår utsjekk, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Du som sluttkunde kan være helt trygg på at dine opplysninger aldri kommer på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart. 

4) Levering og forsinkelse
Forsendelse med Posten/Bring. Forsendelser kun i Norge. Vanligvis sendes varene fra oss innen 24 timer etter ordren er mottatt. I høysesong må noe lengre leveringstid påregnes. Fraktkostnad på 150,- tilfaller kunden. Alle priser blir oppgitt under kjøpsprosessen. Når pakken er sendt vil du motta bekreftelse pr epost. Pakken må hentes på ditt nærmeste postkontor eller post i butikk i løpet av 14 dager før den blir sendt i retur til oss. Dersom pakken ikke blir hentet på avtalt sted og kunden ønsker ny levering vil kostnader ifm ny utsendelse som hovedregel tilfalle kunde.
Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt adresse og mobilnummer slik at vi får varslet deg når pakken er klar til utlevering. Oppgitt mobilnummer må være et norsk nummer.

5) Kjøpsprosessen

1. Valg av produkter
2. Handlekurven gir deg oversikt over dine utvalgte varer og gir deg mulighet til å legge inn melding eller evt kupongkode.
3. Registrering av leveringsinformasjon

4. Valg av forsendelse og betalingsmåte
5. Bekreftelse av bestillingen som også innbefatter at kunde godtar kjøpsvilkårene til Stjernedryss, samt vilkårene til betalingsleverandør Stripe Checkout.
6. Mottak av ordrebekreftelse

6) Ansvar og undersøkelse av produktene
Risiko for produktene overtas kunden så snart de er i kundens besittelse. Etter at kunden har mottatt varene bør leveransen undersøkes så snart man har mulighet til det for å sikre at; sendingen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transport, eller har andre feil/mangler. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. 

 

7) Bytte/angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager fra den dagen kjøperen mottok varen. Dersom man ønsker å benytte seg av angreretten må varen returneres i samme stand som den ble mottatt samt med utfylt angrerettskjema. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt. Returporto betales av kunden. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan lastes ned HER. Det er verdt å merke seg at ved visse avtaler om varer og tjenester er det ikke angrerett, se angrerettloven § 22.

 

8) Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen må det bli gitt beskjed pr epost om dette innen rimelig tid. Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Vi anbefaler av bevishensyn at all kommunikasjon vedrørende reklamasjoner sendes oss skriftlig. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.

 

9) Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive- /trykkfeil kan forekomme. Ved utsolgtsituasjoner forbeholder vi oss retten til å kansellere hele, eller deler av ordre. I slike situasjoner vil vi gjøre det vi kan for å finne alternative løsninger. Kunden vil få mulighet til å akseptere nytt tilbud med respektive endringer eller kansellere bestillingen. Kampanjepriser forutsetter at varen er på lager i kampanjeperioden.

Dersom det har forekommet skrive- trykk- eller teknisk feil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Vi forbeholder oss retten til ikke å levere til Svalbard og Jan Mayen.

10) Personopplysninger og annen informasjon

Vi er svært opptatt av at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. I hovedsak behandler vi bare opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunde. I forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og retur/garantihåndtering er vi pålagt å oppbevare bl.a. navn, adresse og epost. Kredittkortnummer håndteres av kvalifisert leverandør for betalingstjenester. Kjøpshistorikk og loggdata benyttes for å kunne lære mer om hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre tilbud og utvalg. Stjernedryss AS selger ikke personopplysninger til tredjepart og all informasjon håndteres konfidensielt. Vi behandler persondata i følge lov om Personopplysninger.

Vi tilbyr kommunikasjon via epost/nyhetsbrev. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst melde seg av denne kommunikasjonen via tilgjengelige lenker i de aktuelle nyhetsbrevene. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per post til kunder som har gjennomført kjøp hos oss.

11) Kundens plikter
Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så fremt det ikke kan påvises at dette er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Det er kundens ansvar at mobilnummer og e-post er korrekt slik at vi får varslet deg når din pakke er klar til utlevering.

12) Endringer i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår.

13) Ekstraordinære forhold
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

14) Force majeur
Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15) Copyright
Alt innhold på www.stjernedryss.net tilhører Stjernedryss AS eller underleverandør av nevnte eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra Stjernedryss AS.

16) Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes kan saken bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.

Vilkår pr 03.02.18